Hypoúver bez poplatku od UniCredit Bank

hypotekárny úver - Hypotéka - hypoúver - Hypoúver bez poplatku od UniCredit Bank

Hypoúvery od Unicredit Bank na financovanie bývania a nákup nehnuteľností. Hypoúver banka pripraví tak, aby čo najlepšie zodpovedal Vašim potrebám a finančným možnostiam.

Výhody hypoúveru od Unicredit banky
 • schválenie hypoúveru do 48 hodín od skompletizovania žiadosti
 • možnosť predčasného splatenia bez poplatku 20% z aktuálneho zostatku úveru pri obnove úrokovej sadzby, v prípade sadzby viazanej na EURIBOR – raz ročne
 • transparenté úročenie - úroková sadzba je odvodená od sadzby EURIBOR, teda nezávisle od banky, klient pozná maržu svojho úveru po celú dobu splácania. (úroková sadzba sa potom vypočíta ako EURIBOR + dohodnutá úroková marža
 • poistenie schopnosti splácať úver v prípade smrti, plnej trvalej invalidity a práceneschopnosti alebo straty zamestnania.

Klasický hypoúver je možné použiť na financovanie
 1. nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti
 2. výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb
 3. rekonštrukciu a údržbu nehnuteľností na Slovensku
 4. možnosť použiť hypoúver na splatenie iného úveru, poskytnutého na účely financovania nehnuteľnosti podľa predchádzajúcich bodov, ktorý je hypotekárnym úverom poskytnutým hypotekárnou bankou v konkurze.
 5. splatenie splatenie skôr poskytnutého úveru na účely podľa bodu 1. až 3., ktorý nie je hypotekárnym úverom

Kto môže požiadať o hypoúver
 • fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým, resp. prechodným pobytom na území SR
 • žiadateľ o úver musí byť vo veku od 18 do 65 rokov
 • zamestnanec musí mať čistý mesačný príjem viac ako 330 Eur
 • ak žiada o úver podnikateľ, musí mať čistý príjem viac ako 500 Eur

Unicredit Bank Vám poskytne hypoúver vo výške
 • minimálna výška úveru: 3.300 EUR
 • maximálna výška úveru: 70% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti
 • možnosť poskytnúť úver aj nad 70 % z celkovej hodnoty založenej nehnuteľnosti v kombinácii so špeciálnym spotrebným úverom, pričom min. výška spotrebného úveru je 995,82 EUR a maximálna výška úveru závisí od vyhodnotenia klienta a zakladanej nehnuteľnosti bankou.
Čerpanie a splatnosť hypoúveru
 • Úver sa poskytuje v Eurách
 • splatnosť úveru je od 4 do 30 rokov
 • Čerpanie hypotekárneho úveru môže byť realizované už pri podaní návrhu na vklad záložného práva v pospech banky ako jednorazové, postupné alebo preddavkové - v prípade financovania výstavby alebo rekonštrukcie rodinného domu, faktúry a účty dokladá klient do 6 mesiacov od čerpania úveru
 • Forma splácania úveru - anuitná, rovnaké fixné pravidelné mesačné splátky

Vypočítajte si ako bude vyzerať Váš hypoúver s podrobným výpisom po mesiacoch pomocou hypotekárnej kalkulačky.


Hypotéka - hypoúver UniCredit BankVšetky hypotekárne úvery a pôžičky poskytované bankou Unicredit Bank nájdete v časti hypotekárny úver UniCredit Bank