Hypotekárny úver pre mladých

hypotekárny úver - Hypotekárny úver pre mladých
Hypotekárny úver pre mladých Vám umožní výhodnejšie financovať vaše bývanie vďaka úrokovej sadzbe zníženej o príspevky štátu a banky (zníženie úroku až o 3% počas 5 rokov). Úver je určený na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním v súlade so Zákonom o bankách. Je ako klasický hypotekárny úver - hypoúver zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti.

Kto môže získať úver pre mladých

O úver pre mladých môžu požiadať fyzické osoby vo veku od 18 rokov do 35 rokov s príjmom max. 1,3 násobku priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve.

Výhody hypotekárneho úveru pre mladých

  • úver možno získať rýchlo aj bez vlastnej hotovosti
  • možnosť získania väčšieho objemu úveru vďaka progresívnemu splácaniu
  • možnosť postupne financovať výstavbu podľa zvyšujúcej sa hodnoty rozostavanej nehnuteľnosti
  • podnikatelia bez príjmu zo závislej činnosti môžu získať úver na financovanie súkromnej nehnuteľnosti aj na základe posúdenia ich dosiahnutého percenta z tržieb

Výhody hypotéky pre mladých počas obdobia 5 rokov od čerpania úveru

  • zníženie úrokovej sadzby až o 3 %
  • možnosť odkladu splátky istiny - v danej splátke splácate iba úroky
  • možnosť predčasného splatenia a mimoriadnej splátky bez poplatku

Aká je splatnosť, výška a dokladovanie účelu úveru

Výška poskytovaného úveru pre mladých je od 7000 Eur a splatnosť takéhoto úveru je od 4 do 30 rokov. Pri tomto type hypotekárneho úveru musíte dokladovať použitie prostriedkov vo výške 100% z poskytnutého úveru.